نمایش دادن همه 3 نتیجه

بسته پیامکی ( پلن برنزی)

تومان290,000.00
یک ساله 60% امکانات سامانه 10 روز ضمانت عودت خط اختصاصی رایگان ترافیک نامحدود ارسال پیام صوتی وبسرویس API تعرفه

بسته پیامکی (پلن طلایی)

تومان790,000.00
ده ساله 100% امکانات سامانه 10 روز ضمانت عودت خط اختصاصی رایگان ترافیک نامحدود ارسال پیام صوتی وبسرویس API خط

بسته پیامکی(پلن نقره ای)

تومان490,000.00
پنج ساله 80% امکانات سامانه 10 روز ضمانت عودت خط اختصاصی رایگان ترافیک نامحدود ارسال پیام صوتی وبسرویس API خط